Världshandeln

Bäste kund,

Som ni alla säkert hört så har hela världshandeln brist på råvaror. Priserna är på en nivå som vi aldrig sett tidigare.

Vi har under senaste veckorna fått ”hot” från våra leverantörer som informerar om läget att det eventuellt måste justeras. Detta är inte något som är unikt för just Sverige utan hela världen står med samma dilemma.

För att ta ett exempel. Förtunning som beställdes i December månad har på 3 månader gått upp med 300%.

Färgprodukter försöker alltid planera sina inköp. Vi är inte rädda för stora inköp för att vi vill säkerställa att vi har marknadens mest konkurrenskraftiga priser.

Men som läget är just nu ligger detta helt utom vår kontroll.

Jag vill här med detta brev bara informera om vad vi känner till och vad vi ser på nyheterna.

När vi för en höjning från en leverantör kommer ni se att vi aviserat detta på era fakturor längst ner. Och vill ni ha ännu mer detaljerad information ber jag er kontakta er ansvarige säljare.

Jag hoppas att vi får ett mer positivt samhälle framöver. Det har varit alldeles för negativt nu senaste året.

Passar även på önska er alla en Glad Påsk

Andreas Plym

VD Färgprodukter