Ytbehandling för båtar

Ytbehandlingsguide för båtar

Båtar är vackrast när de skyddas av en hållbar ytbehandling i tilltalande kulörer. In- och utvändiga ytor i båten skyddas med olika typer av ytbehandling. Kulör väljer man efter tycke och smak eller båtens funktion. Speciella kulörer t.ex. signalfärger ökar säkerheten till sjöss. Närmaste återförsäljare av Tikkurilas industrifärg nyanserar färger och lacker till önskad kulör.

Våra kuster, sjöar och vattenleder inbjuder till ett intensivt båtliv som röner stadigt ökande intresse. Storartade skärgårdsvyer med sina dofter och ljud förmedlar en känsla av ett annorlunda liv vid vattnet som omger oss. Att stifta bekantskap med denna värld är en enastående upplevelse. Underhåll av båten ökar dess sjövärdighet och gör livet till sjöss än mer behaglig.

Förbehandling / Ytbehandlingsprogram

1. Båtar med aluminiumskrov

Fetter, oljor och vattenlösliga salter avlägsnas med emulsionstvätt eller ett alkaliskt tvättmedel som MÅLARTVÄTT. Ytorna sköljs sedan noggrant med sötvatten som helst skall vara varmt. Ytorna ruggas upp med slippapper eller lätt sandblästring. Använd natur- eller kvartssand för bättre vidhäftning. Uppruggning är ett måste för konstruktionsdetaljer under vattenlinjen. Målning bör ske omedelbart efter förbehandling och torkning för att undvika oxidation av de rengjorda ytorna.

2. Båtar med stålskrov

Konstruktionsdetaljer av stål blästras till Sa21/2. Om dessa redan är blästrade och målade med grundfärg slungblästras de på nytt så att skadade ställen och svetsfogar kommer upp i Sa21/2. Övriga målade ytor slipas. Grundfärgen avlägsnas helt från konstruktionsdetaljer under vattenlinjen före målning.

3. Båtar med skrov av glasfiber eller ABS-plast

Skadade och repade gelcoatytor repareras med TEMACOAT RM 40 epoxifärg.
Utseendet hos gamla ytor av plast kan förbättras med applicering av tvåkomponents TEMADUR 50 eller TEMADUR HS 90 polyuretanfärg.

Regelbundet underhåll minskar kostnaderna

Det lönar sig att underhålla båten med regelbundna intervall. Oskyddade och obehandlade ytor utsätts annars för en rad atmosfäriska påfrestningar och olika slag av miljöpåverkan. Med rätt ytbehandling förlängs båtens underhållsintervall samtidigt som korrosion och mikroorganismer hindras från att tränga in under färgskiktet. Omsorgsfullt underhåll ökar dessutom båtens andrahandsvärde.

Båtmålning

Grundmålning utförs omedelbart efter blästringen innan de rengjorda ytorna hinner rosta eller bli smutsiga på nytt. Appliceringen utförs med pensel, hög-trycksspruta eller konventionell sprutmålning. På svårmålade ställen måste behandlingen upprepas flera gångar för att ge erforderlig skikttjocklek. Korrosionsutsatta ställen som skarpa kanter, urgröpningar, svetsfogar och svårmålade ställen förstärkas med pensel före grundmålningen. Om ytorna behöver utjämnas eller spacklas utförs detta med vattenbeständigt tvåkomponents epoxispackel efter grundmålning och uppruggning. Täckfärg appliceras på samma sätt när grundfärgsskiktet är tillräckligt torrt. Följ produktdatabladens anvisningar för kortaste övermålningstider.

Vill du läsa mer om ytbehandling för båtar? Ladda då ner broschyren som PDF.

ladda ner som pdf