Sigma Coatings

De val vi gör idag bidrar till att skapa ett hållbart samhälle imorgon. Hållbarhet betyder bland annat fokus på våra produkters totala livscykel, från råmaterial till användning, för att positivt bidra till ett bättre klimat. Detta lever Sigma Coatings upp till då de tillverkas marin- och rostskyddsfärg i världsklass.

Färgprodukter erbjuder

 Komplett sortiment marin- och rostskyddsfärg 
 Hållbara produkter
 Rådgivning från kompetent personal

sigma coatings

Sigma Coatings är en del av PPG koncernen, världens största färgtillverkare som är verksamhet över hela världen. I Sverige marknadsförs byggnadsfärg samt marin- och rostskyddsfärg under varumärket Sigma Coatings.