Medan pandemin fortsätter är det ont om råvaror inom färgbranschen.

Bäste Kund,
Sommaren närmar sig med stora steg även om vädret just nu inte säger det.
Året som gått har varit väldigt hemskt för alla.
 
På något vis är alla berörda. Både som en privat individ eller via arbetet.
Personligen så tycker jag att det börjar tändas lite hopp.
Tänk att om vi efter sommaren kan börja återgå till mer normalt liv igen.
 
Jag vill tacka alla kunder för att vi gemensamt kunnat göra så allt funkat så bra som vi haft möjlighet till. Vi har långa relationer med våra kunder. Där vårt mål alltid är att båda parter skall vara nöjda.
 
Jag har tidigare gått ut med information gällande att vår bransch just nu ligger under stor press gällande råvaror, frakter, tillgång osv.
 
Jag bifogar här ett brev som jag tycker alla skall läsa som jobbar i vår bransch.
Öppna nyhetsartikel
Önskar er alla en riktigt skön sommar
Andreas Plym
VD